Latest Uploaded Videos


Durood aur Salam ki Barkat
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriDarood e Pak ki Fazilat
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriBidat kya ha?
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriAnghothe Chomna
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriAuliya ALLAH ki Mazaro Pe Jana Quran aur Hadees Ki Raushni Main
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriKiya ALLAH keh bandoun se mangna SHIRK hai?
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriWaseela
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriNoor Ya Bashar (Video 5)
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriNoor Ya Bashar (Video 4)
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriNoor Ya Bashar (Video 3)
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriNoor Ya Bashar (Video 2)
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriNoor Ya Bashar
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriKia taweez bandhna shirk hai?
Category: Aqaid
By: Mufti Muhammad AkmalTaweez ki Haqeeqat
Category: Aqaid
By: Pir Syed Muzaffar Hussain ShahReality of saying Ya Nabi (P.B.U.H) Salam Alayka In Namaz
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriDurood o Salam ki Barakat
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-QadriYa Nabi (P.B.U.H) Salaam Alaika in Namaaz
Category: Aqaid
By: Dr. Tahir-ul-Qadri6 Kalmay Bidat e Hasanah han.....By Mufti Akmal
Category: Aqaid
By: Mufti Muhammad AkmalQabr ko Chumna aur Sajda karna kaisa hai???
Category: Aqaid
By: Mufti Muhammad AkmalShirk Kia Hai
Category: Aqaid
By: Mufti Muhammad AkmalBidat'at Kya Hai
Category: Aqaid
By: Mufti Muhammad Akmal


© 2017 Ulfat-e-Sarkar.com
Email: MuhammadHassanAltaf@gmail.com